วิเคราะห์แผนการตลาดออนไลน์

ช่องทางโปรโมทออนไลน์ที่เหมาะสม ตามประเภทธุรกิจ

ประมาณการณ์ผลตอบรับ และงบประมาณที่จะต้องใช้

 

วิเคราะห์ลักษณะตลาด และคู่แข่ง

ระดับการแข่งขัน และกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง

เพื่อนำไปค้นหาข้อได้เปรียบ เสียเปรียบทางธุรกิจ

 

วิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบ

การส่งเสริมการตลาด ที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย

และสามารถแข่งขัน กับกลยุทธ์ของคู่แข่งได้

 

บริษัทตัวแทนอย่าง

เป็นทางการ ในประเทศไทย

จากทาง Line Facebook Google