แพคเกจทำเว็บไซต์ One

- โดเมนเว็บไซต์พร้อมพื้นที่ Cloud ไม่จํากัด

- ออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ใหม่ 1 แบบ

- แบนเนอร์ภาพเคลื่อนไหวสไลด์ 4 ชิ้น

- เนื้อหาเว็บไซต์แบบแอนนิเมชั้น

- ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า

- ระบบเว็บ 1 ภาษา

 

 

 

แพคเกจทำเว็บไซต์ Two

- โดเมนเว็บไซต์พร้อมพื้นที่ Cloud ไม่จํากัด

- ออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ใหม่ 2 แบบ

- แบนเนอร์แอนนิเมชั่น 1 ชิ้น

- เนื้อหาเว็บไชต์แบบแอนนิเมชั้น

- ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า

- ระบบเว็บ 2 ภาษา

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Facebook Fanpage

 

 

แพคเกจทำเว็บไซต์ Three

- โดเมนเว็บไซต์พร้อมพื้นที่ Cloud ไม่จํากัด

- ออกแบบธีมเว็บไซต์ให้ใหม่ 2 แบบ

- แบนเนอร์แอนนิเมชั่น 1 ชิ้น 4 สไลด์

- แอนนิเมชั่นประกอบเนื้อหา 2 ชิ้น

- เนื้อหาเว็บไซต์แบบแอนนิเมชั้น

- ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า

- ระบบเว็บ 3 ภาษา

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Facebook Fanpage

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Line Official

 

 

 

แพคเกจทำเว็บไซต์ Four

- โดเมนเว็บไซต์พร้อมพื้นที่ Cloud ไม่จํากัด

- ออกแบบเว็บไซต์ให้ใหม่ทุกหน้า

- แบนเนอร์แอนนิเมชั่น 1 ชิ้น 4 สไลด์

- แอนนิเมชั่นประกอบเนื้อหา 2 ชิ้น

- เนื้อหาเว็บไซต์แบบแอนนิเมชั้น

- ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า

- ระบบเว็บ 3 ภาษา

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Facebook Fanpage

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Line Official

- ฟรี ออกแบบและจัดทำ Google Business

 

 

รับโปรโมชั่น

รายละเอียดหรือใบเสนอราคา