โลโก้ และการตลาด

 

สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด ในการออกแบบโลโก้ คือ

Visual Mark ที่ส่งเสริม และต่อยอดธุรกิจได้ มากกว่าดีไซน์

เราคำนึงถึงประโยชน์ในการทำการตลาด แบบระยะยาว

ตัวอย่างผลงานบางส่วน